Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Web of Science: Direkt Linkler: Home

Veri tabanları ve Indekslere Doğrudan Linkler Listesi

Link listemizi kullanarak kullanıcılarınızı Web of Science platformundaki doğru veri tabanına yönlendirebilirsiniz. Bir veri tabanına, hatta Web of Science Core Collection'daki tek bir indekse link verebilirsiniz. Açıklamalar kaynağı hızlı bir şekilde iletmenize yardımcı olmak için eklenmiştir. 

Sadece kopyala ve yapıştır. Kütüphane web sayfanıza ekleyebilirsiniz. Araçları ve kaynakları iletmek istediğiniz her yere kopyalayınız. 

Web of Science Core Collection
Kaynak Tanım URL
Web of Science Core Collection (Tüm Indeksler)

Bilim, sosyal bilimler,sanat ve beşeri bilimler alanlarında dünyanın önde gelen bilimsel literatürüne erişin. 

  • Ayrıca şu şekillerde de bilinir: ISI Citation Indexes, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, SSCI, SCI, AHCI, ISI, WoS, WoK, Web of Knowledge
http://webofknowledge.com/WOS
Arts & Humanities Citation Index

Arts & Humanities Citation Index sanat ve beşeri bilimler dergi literatüründe multidisiplliner bir indekstir. 1975'ten günümüze. 

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=AHCI
Book Citation Index (Science)

The Book Citation Index bilim alanlarinda monografların ve kitap serilerinin multidisipliner bir indeksidir. Web of Science Group editörleri tarafından seçilen yayınlanmış kitap ve kitap bölümlerinin bilimsel literatürünü içerir. 

Kitap atıfları, bir yazarın yayınlanmış bir çalışmasının tam bir atıf sayısını sağlamak için Web of Science Core Collection'un diğer atıf indeksleri ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. 

2005'ten günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=BSCI
Book Citation Index (Social Sci & Humanities)

The Book Citation Index sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanında monografların ve kitap serilerinin multidisipliner bir indeksidir. Web of Science Group editörleri tarafından seçilen yayınlanmış kitap ve kitap bölümlerinin bilimsel literatürünü içerir.

Kitap atıfları, bir yazarın yayınlanmış bir çalışmasının tam bir atıf sayısını sağlamak için Web of Science Core Collection'un diğer atıf indeksleri ile sorunsuz bir şekilde entegre edilmiştir. 

2005'ten günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=BHCI
Book Citation Index (ikisi birden Science ve Soc./Humanities) Yukarıya bakınız.

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=BSCI,BHCI

 

Conference Proceedings Citation Index (Science)

Conference Proceedings citation indexes çok çeşitli disiplinlerde en önemli konferansların, sempozyumların, seminerlerin, çalıştayların, kongrelerin yayınlanan literatürünü içermektedir. Bilim, sosyal bilimler ve sanat & beşeri bilimlerinde 256 disiplinde dergi ve kitap temelli bildirileri kapsar. Yeni araştırmaları ve spesifik alanlarda yeni gelişen fikirleri izlemek için bu indeksleri kullanabilirsiniz. 

1990'dan günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISTP
Conference Proceedings Citation Index (Soc.Sci. & Humanities)

Conference Proceedings citation indexes çok çeşitli disiplinlerde en önemli konferansların sempozyumların, seminerlerin, çalıştayların, kongrelerin yayınlanan literatürünü içermektedir. Bilim, sosyal bilimler ve sanat&beşeri bilimlerinde 256 disiplinde dergi ve kitap temelli bildirileri kapsar. Yeni araştırmaları ve spesifik alanlarda yeni gelişen fikirleri izlemek için bu indeksleri kullanabilirsiniz.

1990'dan günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ISSHP
Current Chemical Reactions

Current Chemical Reactions 36 yetkili otoriteden patentler ve önde gelen dergilerden alınan tek ve çok adımlı yeni sentetik yöntemleri içerir. Toplam reaksiyon akışı her reaksiyon aşamasının ayrıntılı ve tam grafik gösterimi ile birlikte her bir yöntem için sağlanır

Yayın yılı: 1985'ten günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=CCR
Emerging Sources Citation Index

ESCI yüksek etkili literatürün ötesinde, bilim, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerin trendlerini ve gelişmelerini yakalar. Editöryal takımımız tarafından seçilen ve incelenen dergiler kilit düşünce liderleri, fon sağlayıcıları ve değerlendiriciler için önemli olarak tanımlanmıştır. 

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=ESCI
Index Chemicus

Index Chemicus önde gelen uluslararası dergilerdeki yeni organik bileşikler için yapıları ve kritik destekleyci verileri içerir. Doğal ürünler ve biyolijik olarak aktif bileşikler hakkında yeni bilgilerin önemli bir kaynağıdır.

Yayın yılları: 1993'ten günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=IC
Science Citation Index Expanded

Science Citation Index Expanded bilim dergi literatüründe multidisipliner bir indekstir.178 bilimsel disiplinde önemli dergileri tam olarak kapsar ve indeklenen makalelerin tüm atıf referanslarını içerir.

Yayın yılları 1900'den günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=SCI
Social Science Citation Index

Social Sciences Citation Index sosyal bilimler dergi literatüründe multidisipliner bir indekstir. 58 sosyal bilimler disiplininde önemli dergileri tam olarak kapsar ve indekslenen makalelerin tüm atıf referanslarını içerir.

Yayın yılları: 1900'den günümüze

http://webofknowledge.com/?DestApp=WOS&editions=SSCI
Web of Science (Tüm veri tabanları)
Tüm veri tabanları Platformda abone olduğunuz tüm veri tabanlarında eşzamanlı tarama yapın  http://webofknowledge.com/UA
BIOSIS veri tabanları ailesi 
BIOSIS Citation Index

Güçlü atıf indeksleme ile yaşam bilimleri araştırmaları için kritik olan benzersiz BIOSIS içeriği

 

http://webofknowledge.com/BCI
BIOSIS Previews Yaşam bilimleri ve biomedikal araştırmalarda klinik öncesi ve deneysel araştırmaları, yöntemleri, donanımları hayvan çalışmalarını ve daha fazlasını kapsar  Biological Abstracts içeriğine artı raporlar, incelemeler & toplantılar içerir.  http://webofknowledge.com/BIOSIS
Biological Abstracts

Botanikten mikrobiyolojiye,farmakolojiye kadar değişen konularda, dünyanın yaşam bilimleri dergi literatüründe geniş bir indekstir. 

http://webofknowledge.com/BIOABS
Zoological Record Dünyanın önde gelen taksonomik referansı ve en eski devam eden hayvan biyolojisi veri tabanıdır.  http://webofknowledge.com/ZOOREC
Veri ve Patentler 
Data Citation Index

Veri çalışmalarını ve veri setlerini güçlü yeni keşif araçlarına bağlayarak araştırmacılara en uygun dijital araştırmaları hızlı ve kolay bir şekilde belirleme ve bunlara erişme olanağı verir.

http://webofknowledge.com/DRCI
Derwent Innovation Index Derwent World Patent Index®'den değer- katkılı patent bilgilerini ve  bunun yanısıra Patents Citation Index®'den patent atıf bilgilerini içerir.   http://webofknowledge.com/DIIDW
  DII: Kimyasal Bölüm  http://webofknowledge.com/?DestApp=DIIDW&editions=CDerwent
  DII: Mühendislik Bölüm http://webofknowledge.com/?DestApp=DIIDW&editions=MDerwent
  DII: Elektrik & Elektronik Bölüm http://webofknowledge.com/?DestApp=DIIDW&editions=EDerwent
Bölgesel Atıf İndeksleri 
Chinese Science Citation Database

Bu veri tabanı Çin'den yaklaşık toplamda iki milyon kayıtla, en üst seviyedeki 1,100 bilimsel yayından oluşmaktadır. 

http://webofknowledge.com/CSCD
KCI - Korean Journal Database Güney Kore'den çıkan araştırmalardan bilgiler içerir.  http://webofknowledge.com/KJD
Russian Science Citation Index

Scientific Electronic Library (eLibrary.RU) işbirliği ile Web of Science™'da bulunan Russian Science Citation Index Rus yayınlarından yeni anlayışlar keşfedilmesini sağlar. 

http://webofknowledge.com/RSCI
SciELO Citation Index

Latin Amerika, İspanya, Portekiz, Karayipler ve Güney Afrika'daki araştırmalardan yeni fikirler keşfederek tam bir global resme sahip olun. 

http://webofknowledge.com/sciELO
Konu İndeksleri 
Medline U.S. National Library of Medicine® (NLM®) yaşam bilimleri veri tabanı http://webofknowledge.com/MEDLINE
Inspec Fizik, elektrik/elektronik mühendisliği, bilgi işlem, kontrol mühendisliği ve bilgi teknolojisi literatüründe global dergi ve bildirilerin kapsamlı bir indeksidir.   http://webofknowledge.com/INSPEC
FSTA Gıda bilimi, gıda teknolojisi, ve gıda ile ilişkin beslenme konularında teorik  uygulama araştırmalara derinlemesine içerik sağlar.  http://webofknowledge.com/FSTA
CABI Tarım, çevre, halk sağlığı ve ilişkili tüm uygulamalı bilim alanlarında güvenilir araştırma bilgisi sağlar.   http://webofknowledge.com/CABI
  CABI: CAB Abstracts http://webofknowledge.com/?DestApp=CABI&editions=ABSTRACTS
  CABI: Global Health http://webofknowledge.com/?DestApp=CABI&editions=HEALTH
Current Contents Connect
Agriculture, Biology & Environmental Sciences (ABES)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCA
Social & Behavioral Sciences (SBS)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCB
Clinical Medicine (CM)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCC
Arts & Humanities (AH)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCY
Life Sciences (LS)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCP
Physical, Chemical & Earth Sciences (PCES)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCS
Engineering, Computing & Technology (ECT)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCT
Electronics & Telecommunications Collection (EC)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCEC
Business Collection (BC)   http://webofknowledge.com/?DestApp=CCC&editions=CCCBC
InCites Platformu Kaynakları
Journal Citation Reports

Dergi performans metrikleri dünyanın önde gelen dergilerini değerlendirmek için sistematik, objektif bir yöntem sunar.  

 

http://jcr.clarivate.com
Essential Science Indicators

Yüzlerce disiplinde etkili bireyleri, kurumları, makaleleri, yayınları, ve ülkeleri belirleyin  — bununla birlikte gelecekteki çalışmaları etkileyebilecek yeni araştırma alanları.

 

http://esi.clarivate.com
InCites Benchmarking & Analytics

Kurumsal verimlilik analizi, işbirliği etkinliğini izleme, etkili araştırmacıları belirleme, güçlü yönleri gösterme ve fırsat alanlarını keşfetme. 

http://incites.clarivate.com