Skip to main content

Europe - Regional Pages: Poland

Content in local languages, created by our regional experts. All sessions are listed in US Time zone

Witamy na polskiej stronie Web of Science Group!

Szkolenia i prezentacje online

Inteligentne wskaźniki: Potrzeba odpowiedzialnego korzystania z metryk badawczych

17 grudnia 2019, godz. 10:00-10:45 CET

Zarejestruj się

 

Ocena badań jest w coraz większym stopniu prowadzona z wykorzystaniem metodyki bibliometrycznej i analizy cytowań.

Dowiedz się, w jaki sposób InCites wspiera kompleksową klasę zaawansowanych wskaźników bibliometrycznych i odpowiedzialną ocenę badań.


Gorące nowości z Web of Science Group

18 grudnia 2019, godz. 13:00-13:45 CET

Zarejestruj się

 

Zobacz, co nowego w Web of Science, aby uzyskać wsparcie w pracy badawczej. Dowiedz się więcej o nowych rekordach autorów Author Records, ujednoliconych nazwach instytucji finansujących badania, nowym systemie powiadomień lub wskaźnikach Open Access, które są dostępnych już w InCites.


Przejmij kontrolę nad swoją tożsamością naukową na platformie Web of Science 

20 stycznia 2020, godz. 10:00-10:45 CET

Zarejestruj się

 

Publikowałeś badania? Prawdopodobnie masz Rekord Autora w Web of Science. Dowiedz się, w jaki sposób możesz potwierdzić swój Rekord Autora i zarządzać nim z Twojego profilu Publons, aby, mimo popularnego nazwiska, zapewnić dokładniejsze przedstawienie swoich prac i ich wpływu w bazie Web of Science Core Collection.


Czasopisma w indeksie Emerging Sources Citation Index

21 stycznia 2020, godz. 10:00-10:45 CET

Zarejestruj się

 

Od momentu wprowadzenia Emerging Sources Citation Index (ESCI) w 2015 roku dodaliśmy ponad 7 800 tytułów. Dowiedz się więcej o 28 kryteriach, które nasza własna redakcja stosuje przy wyborze czasopism do Web of Science Core Collection, w tym o 24 kryteriach jakości stosowanych dla ESCI, uwzględniających rygor redakcyjny i najlepsze praktyki na poziomie czasopisma.


Uzyskaj dostęp do pełnych tekstów i stwórz wizualizację wykorzystania subskrypcji swojej instytucji 

30 stycznia 2020, godz. 10:00-10:45 CET

Zarejestruj się

Dowiedz się, w jaki sposób użytkownicy w Twojej instytucji korzystają z prenumeraty czasopism różnych wydawców i typów dostępnych publikacji. Poznaj najważniejsze funkcje wtyczki Kopernio i podejrzyj Web of Science Kopernio Institutional Dashboard (Tablicę Kopernio Instytucji).


 

Jak wybrać czasopismo do publikacji mojej pracy? 

Poznaj wskazówki ułatwiające wyszukiwanie i porównanie czasopism, do których warto zgłosić publikacje.

27 stycznia 2020, godz. 10:00-11:00 CET

Zarejestruj się

 

28 stycznia 2020, godz. 13:00-14:00 CET

Zarejestruj się


Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?  

Dowiedz się, jak zgłosić poprawki do rekordów Web of Science i usunąć warianty cytowań.

27 stycznia 2020, godz. 13:00-14:00 CET

Zarejestruj się

 

29 stycznia 2020, godz. 10:00-11:00 CET

Zarejestruj się


Jak wyszukać publikacje do oceny dorobku?   

Zobacz, jak zebrać pełen dorobek autora do ewaluacji wykorzystując wyszukiwanie autorskie, Rekord Autora, profil Publons, a także sprawdzić brakujące cytowania.

28 stycznia 2020, godz. 10:00-11:00 CET

Zarejestruj się

 

29 stycznia 2020, godz. 13:00-14:00 CET

Zarejestruj się


Loading ...

Kontakt

Marcin Kapczyński

Tel.: +48 693060193
Marcin.Kapczynski@clarivate.com

 

Dr Klementyna Karlińska-Batres

Tel.: +49 1736779220 
Klementyna.Karlinska-Batres@clarivate.com

 

Radek Budzichowski

Country Manager
+48 691 702 211
 Radek.Budzichowski@clarivate.com