Skip to Main Content

Middle East, North Africa & Türkiye: EndNote

Regional materials for MENA countries

EndNote Hakkında ×

Eğitim Takvimi

EndNote Eğitim takvimi için tıklayınız!

EndNote, aşağıdaki özelliklere sahip referans yönetim yazılımıdır:

  • Tüm referanslarınızı ve referansla ilişkili materyallerinizi taranabilir bir kişisel kütüphanede saklayın.
  • EndNote Sync ile referanslarınızı en fazla üç kişisel bilgisayarı, bir online kütüphane ve iPhone veya iPad'iniz arasında senkronize edin. (Üç bilgisayarın da sahibi ve kullanıcısı olmalısınız.)
  • EndNote Sync ile referanslarınızı beraber çalıştığınız kişiler ile paylaşın.
  • Biçimlendirilmiş atıflar,  bibliyografyalar veya bağımsız referans listeleri oluşturmak için word-processing dokümanlarındaki referanslarınızı kullanın.

EndNote'a Genel Bakış

EndNote özellikleri hakkında bilgi edinin veya 30 günlük ücretsiz deneme sürümü indirin. 

EndNote Videoları

EndNote ile iglili daha fazla video için lütfen tıklayınız