Skip to Main Content

Middle East, North Africa & Türkiye: Essential Science Indicators

Regional materials for MENA countries

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators (ESI) , Web of Science Core Collection'da en iyi performansı gösteren araştırmaları belirlemenize yardımcı olan analitik bir araçtır. ESI, yazarları, kurumları, ülkeleri ve dergileri yayın ve atıf performansına göre 22 geniş konu alanında sıralamak için dünyanın dört bir yanından 11.500'den fazla dergiyi kapsamaktadır. Veriler, 10 yıllık (rolling) periyodu içerir, sıralamalarda ve atıf sayılarında iki ayda bir güncelleme yapılır.

Başlamak için

Hot & Highly Cited Papers

Highly Cited Papers - aynı yıl içinde aynı alanda yayınlanan diğer makalelere kıyasla alınan atıfların sayısına göre en üst % 1’lik dilime giren makaleler.

Hot Papers - son iki yılda yayınlanan ve en güncel iki aylık dönemde, aynı alanda atıf alan makalelerin % 0,1'ine giren makaleler.

ESI Verileri

Essential Science Indicators  Web of Science Core Collection Science Citation Index-Expanded (SCIE) ve Social Sciences Citation Index (SSCI)'yi kaynak alır. 

  • Doküman türü:  ESI bir makalenin, kurumun vd. ne kadar iyi performans gösterdiğini belirlemek için SCIE ve SSCI dergilerinden makale ve incelemeleri analiz eder 
    • Mektuplar ve editöryal materyaller, düzeltmeler vd. ESI hesaplamalarına dahil değildir.
  • Veri derinliği:  ESI verileri her iki ayda bir güncellenen ve 11 yıla kadar biriken 10 yıllık - rolling dosyadan oluşur. 11 tam yıllık veri eklendikten sonra ilk yıl bırakılır ve dosya tekrar 10 yıllık bir süreye ayarlanır.
  • Alanlar:  ESI öğeleri sıralamak ve en iyi performans gösteren makaleleri tanımlamak için 22 geniş disiplin kullanır. Her bir dergi sadece bir alana atanır ve bu dergide yayınlanan araştırmalar bu alana tanımlanır.
    • Eğer dergi multidisipliner ise yeniden sınıflandırma makale düzeyinde, atıf referansı analizine dayanarak yapılır. Bu Science ve Nature gibi dergilerde yayınlanan yayınların multidisiplinerden daha spesifik alanlara ait olabileceği anlamına gelir.

undefined

  • Atıf Sayıları:  ESI'nin amaçları için Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index dergilerinden yapılan atıflar dahil edilir. Kitaplardan, konferans bildirilerinden, veya Emerging Sources Citation Index de yer alan dergilerden gelen atıflar atıf sayılarına dahil edilmemektedir.

ESI Citation Eşikleri

ESI'de sadece en çok atıf yapılan kişiler, kurumlar, dergiler, ülkeler ve makalaler vardır. ESI’ye dahil olmak için eşikleri karşılamak gerekmektedir. Bu grafik ESI'de görünmek için karşılanması gereken atıf eşiklerini göstermektedir. 

 

Essential Science Indicators Videoları

Essential Science Indicators ile ilgili daha fazla video için lütfen tıklayınız